História kaštieľa Ottlýk

Kedy vznikla pôvodná kúria alebo kaštieľ rodu Ottlýkovcov sa presne nevie. Je to staršie sídlo uprostred obce Horné Ozorovce, na rázcestí hlavnej a vedľajšej cesty, ktoré dal v roku 1693 opevniť a premeniť na malú pevnosť  Juraj Ottlýk. Prvá písomná zmienka o obci Horné Ozorovce pochádza z roku 1232.V stredoveku malo majetok v Ozorovciach viacero zemianskych rodín, ktoré boli navzájom spriaznené: Ozorovskovci,  Poberovci,  švehlovci a najmä Ottlýkovci. Tí mali majetky v Ozorovciach už v roku 1492. Okolo roku 1750 sa Ottlýk Joanes ( Ján) zosobášil s dcérou Trenčianskej vetvy slávneho rodu Sandor de Szlavnicza. Bola to urodzená B ora Sandor de Szlavnicza.

Sídlo v Horných Ozorovciach dal opevniť  Juraj Ottlýk.  Premenil ho na pevnôstku s priekopou, padajúcim mostom a strážnou vežou. Renesančný kaštieľ dostal svoju konečnú podobu začiatkom 18. storočia, i keď neskôr bol zbarokizovaný. Z pôvodnej budovy zostala iba dvojpodlažná časť s dvoma krídlami v tvare L. Neúplnosť súčasnej dispozície budovy potvrdzuje masívny múr, ktorým pokračovala južná obvodová stena. Tvoril pravdepodobne súčasť pôvodného opevnenia. Budova kaštieľa je postavená z kameňa a tehál. Vonkajšie múry sú vápenné, hladké, značne poškodené.Pri barokových prestavbách v 18.storočí bol zamurovaný pôvodný vstup v súvislosti s prístavbou arkád a vznikol  nový vstup so sergamentovým zaklenutím.

Výrazným prvkom východnej fasády je polkruhový nárožný arkier s trojitým združeným oknom, orámovaný jednoduchou plochou šambránou. V spodnej časti je zdobený plastickým kanelúrovaným ornamentom. Fasádu uzatvára jednoducho profilovaná kardonová rímsa. Na objekte sú tri druhy fasád. Prízemie ma šambrány plasticky zvýraznené, kým okná prvého poschodia majú šambránu s ušami, doplnenú vystupujúcim klenákom a štukovou ozdobou pod parapetou. Supraporta je zdobená vykrojenou zalamovacou čabrakou. Na severnej vstupnej fasáde, ktorá bola najviac poznačená neskoršími prestavbami,sú jednoduché pásové šambrány. Masívne oporné piliere na juhovýchodnom a západnom nároží prekrývajú pôvodné lizénové rámovanie a sú zjavne druhotné. Budova je krytá manzardovou strechou zo začiatku 20. Storočia.Kaštieľ  v minulosti utrpel značné škody. Zápisnica kanonickej vizitácie z roku 1803 pripomína, že napríklad vežička kaštieľa je na spadnutie a celkovy stav budovy je žalostný. Neskôr sa vystriedalo niekoľko majiteľov ( Vavrinec, Serdaheli, Ignác Weis, Žigmund Weis, Ján Horák, Július Kolesár, Dr. Ivan Ottlýk). V roku 1932 bola urobená nová strecha. Okolo roku  1970 bol kaštieľ v takmer neobývateľnom stave. Pri úpravach komunikácií v blízkosti kaštieľa bola zbúraná asi 15 metrov vzdialená zvonica a škody utrpel celý areál.

OTTLYK JURAJ (1656­- 1723)

Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou, študoval v Prešove, bojoval proti Turkom. Pozoruhodná osobnosť slovenských dejín druhej polovice 17. Storočia a prvých decénií  18. Storočia. V tomto období , plnom politických vojenských, hospodárskych a duchovných prevratov, sa slovenský zeman Juraj Ottlýk prezentoval ako výrazná osobnosť politicko-vojenských a reformačných pohybov v slovenských i širších uhorských súvislostiach.

Stal sa nielen priamym účastníkom, ale bol aj jednou z popredných osobností takmer všetkých udalostí druhej polovice 17. Storočia.Ocitol sa aj pred Caraffovým súdom.Ottlýka zatkli v Horných Obzorovciach pri Trenčine, priviedli sem, postavili pred súd, ale zachránila ho istá bojová epizoda, keď bojoval  spolu s bavorskýmvojvodom. Bol veliteľom spojeneckých protitureckých armád, napísal mu vtedy list o jeho hrdinstve a zaviazanosti voči nemu. Ottlýkova manželka zobrala list a prosila o milosť pre svojho muža. Cisár jej vyhovel a tesne pred popravou mu zachránila život.

Napísal vlastný životopis, v ktorom opísal svoju účasť na Rákocziho povstaní. Dosiahol hodnosť kuruckého generála cisárskeho plukovníka.

Zachovaný rod zemanov Ottlýkovci:

Rod Ottlýkovcov zostal až po dnešné dni aj s čiastkou majetku zachovaný, Znich žijúci sú dve dcéry-Ilona Kokešová a Johana Kavecká obe rodené Ottlýkové. A jediný školený potomok Dr. Ivan Ottlýk advokát žilina.